Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZATRZYMAJ PRZEMOC! CHROŃ SIEBIE I INNYCH!

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Wądrożu Wielkim realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Wądroże Wielkie na lata 2015-2020. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie podejmowane są działania interwencyjne w środowisku , wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymagają one zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę rozpoczyna ta służba/osoba, która pierwsza powzięła informację o podejrzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie.
W sprawach indywidualnych może zostać powołana grupa robocza, do której zadań należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Jeśli w Twoim środowisku znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, nie bądź obojętny. Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim nr 174  lub zadzwoń pod nr tel. 76 8874642 lub 662864866( zgłoszenie może być anonimowe) lub też wykonaj telefon na policję. Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna .


UWAGA!  Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!


Nikt nie ma prawa krzywdzić innych, niezależnie od powodów, które go do tego skłoniły.

Sp. Dorota Łucka -  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przemocy w Rodzinie w Wądrożu Wielkim

  ZATRZYMAJ PRZEMOC! CHROŃ SIEBIE I INNYCH!  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4071946, dzisiaj: 1813

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.