Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWypełnij ankietę dotyczącą organizacji usług transportowych door-to-door

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację przez Gminę Wądroże Wielkie w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”zapraszamy mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie do wypełnienia ankiety, która będzie niezbędnym źródłem danych do opracowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Ankiety mają pomóc w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Wądroże Wielkie, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

ANKIETA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do dnia 18 sierpnia 2020 r. w formie papierowej do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub wysłać skanem na adres e-mail: j.jagiello@wadrozewielkie.pl

Wyniki ankiet zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Gminy Wądroże Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

W przypadku pytań dotyczącego projektu prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Jakub em Jagiełło tel. 76 887 43 23

Przeprowadzenie niniejszej analizy stanowi obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wypełnij ankietę dotyczącą organizacji usług transportowych door-to-door   - 1


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4071911, dzisiaj: 1778

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.