Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOgłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na  zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów  ofert na  zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik) do dnia 20.05.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. Miejsce zgłaszania kandydatów:

 

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie

sekretariat, II piętro, pokój nr 16

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych   - 1


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 3835369, dzisiaj: 2284

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.