Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychKOMUNIKAT

Szanowni mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Wądroże Wielkie sytuacjami wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie takich sytuacji na policję lub do Urzędu Gminy.

Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Zgłoszenia zawierające dokładne informacje o miejscu zdarzenia (ulica i numer posesji, zdjęcie umożliwiające identyfikację rozmiaru zanieczyszczenia, a także jego lokalizację itp.) można przesyłać na adres mailowy urzad@wadrozewielkie.pl

Zadbajmy wspólnie o nasze lokalne środowisko, ponieważ śmieci wyrzucone w lesie czy przy drodze to świadome niszczenie walorów estetycznych i pięknego krajobrazu naszej Gminy.

Odpowiedzialność karna dotycząca wyrzucania odpadów

Wyrzucenie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny, aresztu lub nagany.

Zgodnie z Art. 145. Kodeksem Wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  

Zastosowanie ma również Art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne  i karane z Art. 162 Kodeksu Wykroczeń:
„§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zgodnie z Art. 183 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  KOMUNIKAT  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 3835399, dzisiaj: 2314

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.